Gong

Gong TQ-22

Gong TQ-22

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (5 szt.)
93,99 zł
Gong Thomann Wind Gong 15

Gong Thomann Wind Gong 15

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (1 szt.)
129,00 zł
Gong Thomann Wind Gong 20 8"

Gong Thomann Wind Gong 20 8"

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
159,00 zł
Gong Thomann Wind Gong 25 10"

Gong Thomann Wind Gong 25 10"

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
169,00 zł
Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned d2

Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned d2

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
225,00 zł
Gong Thomann Wuhan Tam Tam 25

Gong Thomann Wuhan Tam Tam 25

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (1 szt.)
225,00 zł
Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned a#1

Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned a#1

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
249,00 zł
Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned d#2

Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned d#2

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
259,00 zł
Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned c2

Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned c2

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
259,00 zł
Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned c#2

Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned c#2

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
259,00 zł
Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned h/b1

Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned h/b1

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
259,00 zł
Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned e2

Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned e2

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
259,00 zł
Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned a1

Gong strojony Asian Sound Thai-Gong Tuned a1

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
259,00 zł
Gong Thomann Wind Gong 30 12"

Gong Thomann Wind Gong 30 12"

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (2 szt.)
279,00 zł
Gong MEINL White Gong 30,48cm (12")

Gong MEINL White Gong 30,48cm (12")

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
321,00 zł
Gong MEINL White Gong 36,83cm (14,5")

Gong MEINL White Gong 36,83cm (14,5")

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
359,00 zł
Gong MEINL Opera Gong 30,48cm (12")

Gong MEINL Opera Gong 30,48cm (12")

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
367,00 zł
Gong Thomann Wind Gong 35 cm 14"

Gong Thomann Wind Gong 35 cm 14"

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (2 szt.)
399,00 zł
Paiste Accent Gong 7"

Paiste Accent Gong 7"

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
412,85 zł
Gong MEINL Tiger Gong 33cm (13")

Gong MEINL Tiger Gong 33cm (13")

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
413,00 zł
Chinagong średnica 25 cm BSX

Chinagong średnica 25 cm BSX

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
440,45 zł
Zestaw Deco Gong 7" PAISTE

Zestaw Deco Gong 7" PAISTE

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
515,20 zł
Paiste Accent Gong 10"

Paiste Accent Gong 10"

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
603,75 zł
Gong Thomann Wind Gong 45 cm 18"

Gong Thomann Wind Gong 45 cm 18"

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (2 szt.)
639,00 zł