4-strunowe

Gitara basowa Harley Benton PB-Shorty BK Standard Series

Gitara basowa Harley Benton PB-Shorty BK Standard Series

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
499,00 zł
Gitara basowa Harley Benton PB-20 BK Standard Series

Gitara basowa Harley Benton PB-20 BK Standard Series

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
539,00 zł
Gitara basowa Harley Benton JB-20 SB Standard Series

Gitara basowa Harley Benton JB-20 SB Standard Series

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
619,00 zł
Gitara basowa Harley Benton JB-20 BM Standard Series

Gitara basowa Harley Benton JB-20 BM Standard Series

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
619,00 zł
Gitara basowa Harley Benton PB-50 SB Vintage Series a la sting

Gitara basowa Harley Benton PB-50 SB Vintage Series a la sting

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
639,00 zł
Gitara basowa Harley Benton PB-20 SBK Standard Series

Gitara basowa Harley Benton PB-20 SBK Standard Series

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
669,00 zł
Gitara basowa Harley Benton WB-20BK Rock Series

Gitara basowa Harley Benton WB-20BK Rock Series

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
719,00 zł
Gitara basowa Harley Benton JB-75MN NA Vintage Series

Gitara basowa Harley Benton JB-75MN NA Vintage Series

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (1 szt.)
899,00 zł
Gitara basowa Harley Benton PJ-74 VW Vintage Series

Gitara basowa Harley Benton PJ-74 VW Vintage Series

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (1 szt.)
948,99 zł
Gitara basowa Harley Benton TB-70VS Deluxe Series

Gitara basowa Harley Benton TB-70VS Deluxe Series

Wysyłka min. 3 dni (sprawdź)Wysyłka min. 3 dni (sprawdź) (0 szt.)
1 049,00 zł
Gitara basowa Harley Benton  JP-45OP Natural

Gitara basowa Harley Benton JP-45OP Natural

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (1 szt.)
1 239,00 zł