4-strunowe

Gitara basowa Harley Benton PB-Shorty BK Standard Series

Gitara basowa Harley Benton PB-Shorty BK Standard Series

Wysyłka od 7 dni (sprawdź)Wysyłka od 7 dni (sprawdź) (0 szt.)
559,00 zł
Gitara basowa Harley Benton JB-20 SB Standard Series

Gitara basowa Harley Benton JB-20 SB Standard Series

Wysyłka od 7 dni (sprawdź)Wysyłka od 7 dni (sprawdź) (0 szt.)
614,00 zł
Gitara basowa Harley Benton PB-20 BK Standard Series

Gitara basowa Harley Benton PB-20 BK Standard Series

Wysyłka od 7 dni (sprawdź)Wysyłka od 7 dni (sprawdź) (0 szt.)
622,00 zł
Gitara basowa Harley Benton JB-20 BM Standard Series

Gitara basowa Harley Benton JB-20 BM Standard Series

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (1 szt.)
649,00 zł
Gitara basowa Harley Benton PB-50 SB Vintage Series a la sting

Gitara basowa Harley Benton PB-50 SB Vintage Series a la sting

Wysyłka od 7 dni (sprawdź)Wysyłka od 7 dni (sprawdź) (0 szt.)
675,00 zł
Gitara basowa Harley Benton PB-20 SBK Standard Series

Gitara basowa Harley Benton PB-20 SBK Standard Series

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (1 szt.)
709,00 zł
Gitara basowa Harley Benton WB-20BK Rock Series

Gitara basowa Harley Benton WB-20BK Rock Series

Wysyłka od 7 dni (sprawdź)Wysyłka od 7 dni (sprawdź) (0 szt.)
786,00 zł
Gitara basowa Harley Benton MB-4 SBK Deluxe

Gitara basowa Harley Benton MB-4 SBK Deluxe

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (1 szt.)
789,00 zł
Gitara basowa Harley Benton PJ-74 VW Vintage Series

Gitara basowa Harley Benton PJ-74 VW Vintage Series

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (1 szt.)
939,00 zł
Gitara basowa Harley Benton JB-62CC OW

Gitara basowa Harley Benton JB-62CC OW

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (1 szt.)
949,00 zł
Gitara basowa Harley Benton  JJ-45OP Sunburst

Gitara basowa Harley Benton JJ-45OP Sunburst

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (1 szt.)
949,03 zł
Gitara basowa Harley Benton JB-75MN NA Vintage Series

Gitara basowa Harley Benton JB-75MN NA Vintage Series

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (2 szt.)
969,00 zł
Gitara basowa Harley Benton JB-40FL bezprogowy

Gitara basowa Harley Benton JB-40FL bezprogowy

Wysyłka od 7 dni (sprawdź)Wysyłka od 7 dni (sprawdź) (0 szt.)
1 016,00 zł
Gitara basowa Harley Benton TB-70VS Deluxe Series

Gitara basowa Harley Benton TB-70VS Deluxe Series

Wysyłka od 7 dni (sprawdź)Wysyłka od 7 dni (sprawdź) (0 szt.)
1 140,00 zł
Gitara basowa Harley Benton MV-4PJ Gotoh SB

Gitara basowa Harley Benton MV-4PJ Gotoh SB

Wysyłka od ręki !Wysyłka od ręki ! (1 szt.)
1 189,00 zł
Gitara basowa Harley Benton  JP-45OP Natural

Gitara basowa Harley Benton JP-45OP Natural

Wysyłka od 7 dni (sprawdź)Wysyłka od 7 dni (sprawdź) (0 szt.)
1 212,00 zł
Gitara basowa Harley Benton JP-45OP Sunburst

Gitara basowa Harley Benton JP-45OP Sunburst

Wysyłka od 7 dni (sprawdź)Wysyłka od 7 dni (sprawdź) (0 szt.)
1 212,00 zł