Książka Ćwiczenia pomocnicze do nauki gry na skrzypcach

  • szt.
  • 27,79 zł

˝Praca Ryszarda Golińskiego jest kwintesencją wieloletnich przemyśleń i doświadczeń pedagogicznych autora, skierowaną do szerokiego grona pedagogów gry skrzypcowej. Opracowanie w przystępniej formie zawiera wiele istotnych ćwiczeń i wskazówek mających zastosowanie zarówno w początkowym etapie nauczania, jak i w rozwiązywaniu problemów warsztatowych pojawiających się nawet w ostatnich latach kształcenia w szkołach II stopnia. Jestem głęboko przekonana, że praca Ryszarda Golińskiego stanowi cenną pomoc metodyczną dla nauczycieli i zaawansowanych adeptów gry skrzypcowej. Uważam, że powyższe opracowanie powinno być szeroko upowszechnione i opublikowane.˝ - dr Maria Orzechowska.

  • Wydawnictwo: Absonic
  • Autor: Ryszard Goliński
  • 60 str
  • Format: A4
  • Miękka oprawa