KSIĄŻKA - STACHAK, Tatiana (ed.) - Uczeń i nauczyciel vol. 2

  • szt.
  • 24,00 zł
  • Prezentowana publikacja powstała z myślą o początkujących gitarzystach, uczniach szkół i ognisk muzycznych.
  • We wczesnym etapie kształcenia muzycznego rzadko mają oni okazję obcowania z muzyką wielkich mistrzów.
  • Wprawdzie coraz częściej spotkać można opracowania utworów Chopina, Mozarta czy Beethovena na gitarę solo, ale ze względu na zawarte w nich problemy techniczne transkrypcje te są zbyt trudne dla początkującego gitarzysty.
  • Niniejsza publikacja zawiera zbiór dwunastu utworów z repertuaru muzyki klasycznej zaaranżowanych na dwie gitary.
  • Są wśród nich zarówno miniatury dydaktyczne przeznaczone w oryginale na inne instrumenty, jak również fragmenty większych form muzyki instrumentalnej.
  • Podstawowym celem autora tych opracowań było, aby prostą partię solową mógł wykonać nawet najmłodszy, początkujący gitarzysta przy akompaniamencie swojego nauczyciela.
  • Jednogłosowa partia solowa przeznaczona dla ucznia pozwala uniknąć trudnych dla lewej ręki chwytów (powodujących często jej usztywnienie i ogólny dyskomfort gry) umożliwiając koncentrację na najważniejszych aspektach wykonania, takich jak: dźwięk, frazowanie, artykulacja. Zebrane w publikacji utwory pozwalają również na stopniowe zaznajamianie ucznia z nowymi dźwiękami i pojęciami muzycznymi. Każdy z zamieszczonych w publikacji utworów zajmuje dwie strony. Na stronie przeznaczonej dla nauczyciela znalazła się pełna partytura utworu, natomiast na stronie ucznia tylko głos solowy. W każdym z utworów zamieszczono propozycję dynamiki i palcowania lewej ręki. Zastosowanie techniki tirando lub apoyando, a także modyfikacja podanego opalcowania zależy od decyzji nauczyciela i indywidualnych predyspozycji manualnych ucznia. Warto podkreślić, że najważniejszą zaletą metody prezentowanej w publikacjach z cyklu Uczeń i Nauczyciel jest możliwość równoległego rozwijania umiejętności technicznych oraz muzycznej wrażliwości uczniów poprzez obcowanie z najpiękniejszymi utworami muzyki klasycznej różnych epok. Wspólne muzykowanie z nauczycielem to również ogromna przyjemność dla uczniów, dająca im pozytywną motywację do dalszych systematycznych ćwiczeń.